top of page

Význam analýzy SWOT pro restaurace, bistra. bary ....
Mnoho podniků v oblasti stravovacích služeb (rastaurace, bistra, bary, jídelny atd.) opomíjí jeden z nejdůležitějších kroků při plánování, kterým je analýza SWOT. Tato komplexní analýza poskytne informace, které potřebujete k přijímání chytřejších a informovanějších obchodních rozhodnutí. Pokud plánujete nový podnik nebo rebranding, provedení analýzy SWOT může posílit váš podnikatelský plán. Přínosy kroků SWOT analýzy

SWOT analýza je opravdu skvělý a potřebný nástroj ke zjištění situace podniku či projektu. Zkratka SWOT se skládá z prvních písmen čtyř anglických slov, kterými jsou Strenghts, Weaknesses, Opportunities a Threats. SWOT analýza zabývá zkoumáním silných a slabých stránek, dále příležitostem a hrozbám.

Strenghts - Silné stránky

Při zvažování silných stránek vaší nové značky nebo nového podniku si můžete položit několik otázek, které vám pomohou identifikovat vaše silné stránky:

 • Proč by si zákazníci měli vybrat můj podnik a ne konkurenční?

 • Jaké produkty nebo jedinečné služby bude můj podnik nabízet?

 • Čím jsou nebo budou moji zaměstnanci výjimeční?

 • Mám něco speciálního, co konkurence nemůže nabídnout nebo co by těžko napodobila?

Hlavním přínosem identifikace vašich silných stránek je definování vaší jedinečné hodnoty. Možná máte odlišný přístup ke službám, který odráží vaše poslání, vize a cíle. Tento krok vám dává možnost prezentovat firemní kulturu, image značky a další. Také vám dává příležitost sdělit zvláštní dovednosti nebo přístup vašich zaměstnanců.


Představte si, že jste vyvinuli vlastní jedinečný postup vaření piva a nyní si chcete otevřít restauraci, kde budete své pivo také čepovat. Možná se rozhodnete, že si na svůj speciální způsob vaření piva necháte udělit patent na výrobní postup, abyste zabránili konkurenci v kopírování vašeho nápadu. Zážitek zákazníka je dnes klíčový a něco, co konkurence nemůže poskytnout, vám dává výhodu, že můžete lidem nabídnout zážitek, který mohou prožít pouze ve vašem podniku.

Weaknesses - Slabé stránky

Toto je několik otázek, které si můžete položit a které vám pomohou identifikovat slabé stránky:

 • Co mému podniku chybí a co by mu mohlo prospět?

 • Existují nějaká omezení mých služeb, vybavení podniku nebo toho, co prodávám?

 • Mám nějaké slabiny ve svém dodavatelském řetězci?

 • Existují finanční problémy nebo mi chybí kapitál na počáteční náklady?

 • Zanechávají zákazníci negativní recenze, které mohou ovlivnit rebranding?

 • Jsem finančně nebo prostřednictvím pojištění připraven na přerušení provozu?

Tento krok je důležitý na začátku i po celou dobu trvání podnikání. Při zkoumání slabých stránek jsou některými z hlavních přínosů poznatky, které umožňují zlepšení a dokonce i přežití. Po otevření podniku můžete požádat zákazníky o zpětnou vazbu ohledně jejich zkušeností, co by změnili a co se jim líbilo. Najmout si podnikatelského poradce se vyplatí, pokud máte problémy s hospodařením s penězi nebo pokud vaše prognózy pro nový podnik nevypadají dobře. Například můžete přijít o peníze kvůli plýtvání zásobami, protože máte příliš mnoho nabídek, které vyžadují širokou škálu čerstvých surovin. Analýza může také ukázat slabiny vašeho dodavatelského řetězce nebo odhalit, že by měl být robustnější.


Pokud mezi finanční problémy vašeho stávajícího podniku patří klesající tržby, zjistěte příčiny. Možná můžete přidat rozvoz po městě, zvýšit interakci se sociálními médii nebo udělat něco jiného, co by zákazníky přilákalo a zaujalo. Analýza vašich slabých stránek je přínosná, protože ukazuje slabá místa.

Opportunities - Příležitosti To je několik otázek, které si můžete položit při průzkumu:

 • Mohou mít nové zákony nebo politiky pozitivní vliv na mé podnikání?

 • Existují nové technologie ve stravovacích službách, které mohu využít?

 • Jaké jsou současné trendy v preferencích, chuti, zkušenostech a výdajích zákazníků?

 • Existují v oboru mezery, které mohu zaplnit?

Můžete najít výhodné příležitosti, které lépe poslouží vašemu byznysu, jako jsou platby elektronickou peněženkou prostřednictvím aplikací, objednávání přes aplikaci nebo online a další. Také se můžete dozvědět o místních nebo státních předpisech, které pro vás mohou být výhodné. Během tohoto kroku můžete také zjistit výhody toho, jak mohou nové technologie podpořit vaše podnikání.

Možná objevíte bolestivé místo nebo mezeru, která je v daném odvětví nebo místě nedostatkem. Představte si například, že máte restauraci v obchodní čtvrti, kam kanceláře posílají asistenty, aby vyzvedávali objednávky od konkurence. Možná se rozhodnete nabídnout slevy, jiné výhody nebo rozvoz za pravidelné nebo opakované objednávky z okolních podniků, abyste si zajistili věrné zákazníky. Věrnost zákazníků potřebujete.

Threats - Hrozby

Při zvažování hrozeb ve vnějším prostředí je třeba si položit několik důležitých otázek:

 • Existují konkurenti, kteří ohrožují můj podnik?

 • Posiluje na trhu některý z mých konkurentů?

 • Jaká je současná ekonomická situace a co se pravděpodobně stane s mým podnikem, pokud se změní?

 • Mají na mé podnikání negativní vliv nějaké nové legislativní změny nebo současná politika?

 • Stává se něco, co souvisí s poskytováním mých služeb nebo s tím, co prodávám, zastaralým?

Skvělým způsobem, jak zjistit kvalitní informace o tom, co si zákazníci myslí o vašich konkurentech, je čtení recenzí třetích stran na Googlu a sociálních sítích. To je pro vás přínosné, protože vám to napoví, jak vyhovět jejich potřebám. Možná je jídlo vašeho nejlepšího konkurenta průměrné a existuje více výhod, které nabízí a kterých si lidé zřejmě cení více než vynikajícího jídla. Tím, že se dozvíte, co zákazníci chtějí a potřebují, získáte poznatky, které vám umožní začít budovat strategii zaměřenou na zákazníka.

Legislativní změny mohou znamenat, že musíte změnit způsob, jakým něco děláte. V takovém případě může být vynechání analýzy hrozeb finančně nákladné. Provedením průzkumu můžete zůstat v souladu s předpisy a naplánovat si modernizaci nebo jiné související výdaje ve vašem podnikání. Analýza ekonomiky může být pro mnoho lidí obtížná. Některé události, jako například pandemie, která začala v roce 2020, jsou obzvláště těžko snesitelné. Najmutí podnikatelského poradce je dobrý způsob, jak získat lepší ekonomickou prognózu a strategické tipy pro neočekávané události. To vám může pomoci nasměrovat vás správným směrem k provedení změn, které mohou vašemu podniku pomoci přežít těžké časy.


Proč je SWOT analýza nutností pro každou restauraci, bistrou, bar ...

Někteří začínající majitelé restaurací, bister, barů apod. nebo jiných stravovacích zařízení vynechávají analýzu SWOT, protože mají z jejich pohledu inovativní nápad nebo nabízejí druh kuchyně, který v současné době žádná konkurence nenabízí. Nové podniky, konkurenční podniky a další faktory však mohou rychle ztížit přežití nového podniku. Díky SWOT analýze je snazší zvážit všechny pozitivní i negativní faktory, které ovlivňují krátkodobé i dlouhodobé plánování. Když tyto informace zkombinujete, zjistíte, že se solidními marketingovými a značkovými strategiemi zaujmete pozici, která vám umožní udržet nebo zvýšit podíl na trhu.


Při plánování nového podniku je také důležité provést důkladný průzkum trhu, abyste se ujistili, že pro váš podnik existuje zajímavý trh v místě, kde jej chcete zahájit. Vzhledem k tomu, že vypracování podnikatelského plánu a zahrnutí rozsáhlého průzkumu může být časově náročný a nepřehledný proces, pomáhá využít pomoci podnikatelského poradce se správnými nástroji, zkušenostmi a dovednostmi.Kontaktujte nás a my Vám poradíme, jaké vhodné moderní technologie zvolit pro Váš provoz, abyste byly krok napřed před konkurencí.

53 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page