top of page

VYBRANÉ REFERENCE STÁTNÍ A NEZISKOVÝ SEKTOR

Každý rok zpracujeme několik desítek projektů kuchyní základních a mateřských škol. od roku 2022 se věnujeme i projektům, které jsou zaměřeny na energetickou účinnost a s tím spojený dotační program. Více na našich specializovaných stránkách pro školní kuchyně www.skolnikuchyne.cz

 
Mateřská škola speciální Na Lysinách, Praha 4

Tento projekt byl nastartován  analýzou stávajícího stavu kuchyně. Tato analýza měla za cíl reálně posoudit vybavení kuchyně s ohledem na jeho stav. Jelikož byla kuchyně vybavena spíše jako domácí kuchyňka, bylo rozhodnuto o dalším postupu. Na základě této analýzy byl vyhotoven gastronomický návrh nové kuchyně, který byl odsouhlasen vedoucí školní jídelny, paní ředitelkou a následně hygienickou stanicí. Dále byly připraveny veškeré podklady pro férové výběrové řízení na dodavatele technologického vybavení kuchyně a to včetně menších stavebních úprav (obklady, nové rozvody elektro  a ZTI atd.). Od zadání analýzy do vyhlášení výběrového řízení uběhlo cca 90 dnů a do dalších 90ti dnů byla kuchyně hotova.

 
Památník Terezín - Magdeburské kasárny

Navýšení kapacity stávající kuchyně ze 150ti na 400 jídel. Projekt zahrnoval návrh gastronomického provozu, prováděcí projekt, technickou zprávu, soupis zařízení, cenovou rozvahu vybavení pro výběrové řízení dodavatele gastronomické technologie

 

Hradištko - Mateřská škola

Analýza staré jídelny z hlediska použitelnosti technologií a návrh jejího nového provozu v nových prostorách s co nejvyšším využitím stávající použitelné technologie. 

 

3. ZŠ Slaný - Školní jídelna - Mycí centrum

Analýza současného zastaralého mycího centra, které již kapacitně ani hygienicky nedostačuje požadavkům školy a studie nového mycího centra, které má za cíl zvládnout požadovanou kapacitu (800 strávníků) a snížit provozní náklady mytí nádobí tak, aby se investice do nového centra vrátila zpět na těchto ušetřených nákladech. 

 

ZŠ Hovorčovice - Školní jídelna

Analýza současného stavu a kapacity ŠJ a návrh a projekt na navýšení této kapacity na úroveň požadovanou novým stavem žáků pro další rok. A odstranění nedostatků provedení realizační firmou původního projektu. 

 

Letiště Praha - Studená kuchyně

Rozšíření provozu studené kuchyně do nových prostor a navýšení kapacity tohoto úseku. Rozšíření o rozpékárnu pečiva a návrh nového logistického a skladovacího procesu v rámci navýšení kapacity. 

 

1. ZŠ Slaný - Školní jídelna 

Navýšení kapacity školní jídelny dle nového stavu žáků, úprava výdeje a doplnění technologie tak, aby se zvýšila plynulost odbavování strávníků i veškerých procesů v ŠJ.  

 

3. ZŠ Slaný - Školní jídelna

Posouzení stavu staré školní jídelny, analýza jednotlivých spotřebičů, skladovacích technologií a postupů. Provedení tzv. virtuálního vaření. Modernizace celého provozu, postupů a návrh nových technologií tak, aby došlo k významnému snížení provozních nákladů a pracnosti. 

 

Letiště Praha - Posouzení prostor k pronájmu

Tato zakázka zahrnovala posouzení a kategorizaci jednotlivých prostorů k pronájmu v objektech Letiště Praha a jejich klasifikaci tak, aby bylo jasné za jakým účelem si je lze pronajmout a jakou hygienickou úroveň mohou splnit v rámci dostupného prostoru. 

 

Broumov - Domov Seniorů

Rekonstrukce druhé budovy DS a přemístění staré a dosluhující kuchyně do nových prostor, její modernizace po stránce logistické, skladovací, technologické i přípravné. Projekt pro stavební povolení. 

 

Beroun - Nová Mateřská školka

Projekt pro stavební povolení kuchyně nové MŠ při nemocnici Beroun s unikátním půdorysem a funkčním napojením na kuchyňský provoz nemocnice. Minimalistické provedení výdeje. 

 

Plzeň - kantýna vozovny Slovany

Jednoduchý projekt výdejny pro stravování zaměstnanců vozovny Slovany. Ve stupni pro stavební povolení. 

ZŠ Smíchov

Projekt školní kuchyně pro stavební povolení. Kapacita kuchyně více jak 650 jídel denně. V projektu bylo využito veškeré portfolio moderních technologií, aby provoz splňoval veškerá kritéria pro moderní školní kuchyni v 21.století.

Pečovatelský dům Střekov

Projekt kuchyně pro pečovatelský dům. 

VYBRANÉ REFERENCE SOUKROMÝ SEKTOR

Každý rok zpracujeme cca 60 projektů pro soukromý sektor. Od malých kaváren a pekáren, barů, středně velkých konceptů bister a restauračních zařízení, několik hotelových kuchyní až po větší kuchyně závodního stravování.

 

Bistro J & J v Šumperku

Tento projekt byl trochu speciální, jelikož dva mladí pánové (barman a kuchař) se rozhodli vytvořit nádherné bistro v srdci Šumperku na adrese Gen. Svobody 244/9. Otevírali za situace, kdy hned z počátku roku 2020 bojovali jako ostatní v gastronomii s nepřízní osudu, ale oni vytvořili skvělý koncept v dané lokalitě a s výborným jídlem a nyní jsou opravdu úspěšní. My jsme navrhovali otevřenou kuchyni, která je skvělým příkladem toho, když se není za co stydět, tak to ukažme :-). 

https://www.facebook.com/BistroJJSumperk/

 

Bistro “Vejce Dejvice”

Projekt malého bistra s kapacitou do 25ti míst k sezení. Projekt zahrnoval kompletní gastro projekt od návrhu, jednání s hygienou až po prováděcí dokumentaci. Dále naše práce na tomto projektu zahrnovaly zajistit změnu účelu užívání nebytového prostoru a to od vypracování a zajištění podkladů pro všechny odbory, jejich kompletaci a podání a finální získání kolaudačního rozhodnutí. Vše úspěšně. Od prvního kontaktu se zákazníkem byl tento provoz spuštěn po 5ti měsících.

 

Kavárna Újezd - Malá Strana

Pro majitelku domu pod Petřínem na Malé Straně jsme vypracovali kompletní gastro projekt od návrhu až po prováděcí dokumentaci pro budoucí malou kavárnu s menší kuchyní. Kompletní projektovou dokumentaci zajišťovala architektonická kancelář, se kterou jsme spolupracovali a veškeré podklady jí byly předány jako dílčí část projektové dokumentace ke kolaudaci.

 

Bistro Teplá kačka na Praze 7

Teplou kačku tvoří parta nadšenců do asijské kuchyně, kterou se obklopila šéfkuchařka Lucie Bártová. Lucie vyměnila slibnou IT kariéru v Londýně za kuchařský rondon a absolvovala praxi v několika restauracích a bistrech po celém světě. Tento projekt zahrnoval kompletní gastro projekt od návrhu až po prováděcí dokumentaci.

 

Restaurace v bloku 2 nové čtvrti Žižkov - Nákladové nádraží, Praha - Central Group

Projekt restaurace pro nově projektovanou čtvrť, která vyroste na území současného Nákladového nádraží Žižkov. Do moderní čtvrti má tato restaurace vnést trochu klasiky ve smyslu zaměření na pizzu připravovanou v klasické peci na dřevo, těstoviny a steaky. 

 

Kavárna Farského - Praha

Malá řemeslná kavárna v retro stylu, kde je káva připravována vždy s láskou a nadšením. Projekčně se řešila změna účelu užívání a poradenství v rámci tohoto procesu. 

 

Riegrovy sady - Pivní zahrádky a bistro

Projekty pro stavební povolení a prováděcí projekty v prostorách prominentní nemovitosti s obrovskou tradicí a atmosférou. Stánky obhospodařující kapacitu přes 1000 míst na zahrádkách s unikátním stánkovým řešením točení piv do skla a nikoli do kelímků a to ve skutečně profesionální kvalitě, další jídelní a nealko stánky s unikátním konceptem výdeje. Vše zaměřené na minimální tvorbu front. Bistro s budoucí zimní zahradou o cca 100 místech celkem a jednoduchým, ale kvalitním sortimentem. 

https://www.facebook.com/parkriegrovysady/

Domov seniorů Vysočanská

Projekt kuchyně pro domov seniorů. Koncepce kuchyně s hlavní jídelnou v jednom patře a následně několik výdejních kuchyněk v dalších 5ti patrech byla výzvou, která splnila očekáváni investora. 

bottom of page